Metalino Toepassingen

Olie industrie
image of shielding product Scheiding dispersies na waswater.
Verwijdering water/glycol uit gascondensatie.
Scheiding wateroplossingen na koolwaterstofbehandeling.
Off-shore industrie
image of shielding product Verwijderen olie uit water.
Verwijderen water uit olie.
Chemische industrie
image of shielding product Verwijderen water uit oplosmiddel.
Productverbetering door het verwijderen van meegevoerde vloeistoffen.
Scheiding van vloeistoffen na stoomcondensatie.
Algemene Demister Toepassingen
  • Verdampers
  • Knock out drums
  • Scrubbers
  • Distillation en fractionation installaties
  • Stoom drums
Algemene Proces Toepassingen
  • Raffinaderijen
  • Gasabsorptiesystemen
  • Zwavelhoudende installaties
  • Gas ontzwaveling
afbeelding van Metalino toepassing